Welkom bij
Huis van Welzijn

Huis van Welzijn is een initiatief van professionele zorgverleners die diensten aanbieden gericht op het welzijn van mensen. Het initiatief is ontstaan vanuit de overtuiging dat dienstverlening met betrekking tot zorg en welzijn anders en beter kan.

Huis van Welzijn werkt mensgericht waarbij de mens en zijn vraag centraal staat en waarbij de relatie tussen zorgverlener en zorgvrager zich kenmerkt door vertrouwen, intimiteit, passie, aandacht en bezieling. Het uitgangspunt hierbij is het behoud van de regie over het eigen leven, de relaties en levensinvulling.

Huis van Welzijn onderscheidt zich door de inzet van professionals die in eerste instantie vrijwillig werken om de eigen idealen op zorg- en welzijnsgebied vorm te geven in deze nieuwe organisatie.