Klachtenregeling
Huis van Welzijn

Medewerkers van Huis van Welzijn doen hun best om goed voor de klanten te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de geboden zorg- en dienstverlening. In dat geval vragen wij u om het ongenoegen eerst te bespreken met desbetreffende medewerker. Als dit niet naar tevredenheid is, kunt u dit melden bij de beleidsmedewerker kwaliteit of de algemeen coördinator die zich in zullen zetten om samen met u tot een goede oplossing te komen.

In het geval dat we er samen niet uitkomen heeft u de mogelijkheid om u te wenden tot het Klachtenloket Zorg. Dit is een onafhankelijk landelijk informatiepunt voor klachten en geschillen voor zorg waarbij Huis van Welzijn is aangesloten. Zij kunnen u informatie en advies geven aangaande uw klacht. Ook kunnen zij bemiddelen tussen u en ons zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.


Vragen of klachten over uw zorgverlener?

Een zorgverlener probeert zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en vragen heeft over de behandeling of de zorgaanbieder. Dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Zorg.

Het Klachtenloket Zorg is een onafhankelijk landelijk informatiepunt waar u terecht kunt voor deskundige informatie en advies bij klachten over zorgverleners. De medewerkers van het Klachtenloket kunnen uw vragen beantwoorden en u adviseren over wat u het beste kunt doen. Zij kunnen u ook in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris die kan bemiddelen tussen u en de zorgverlener zodat u samen een goede oplossing kunt vinden.

Het Klachtenloket Zorg is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 070 – 310 53 92 of via de mail naar:
info@klachtenloket-zorg.nl

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg

U kunt ook een klacht indienen bij de Geschillencommissie zorg. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de afspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website:
www.degeschillencommissiezorg.nl


Download de folder