Over ons

Huis van Welzijn is op 5 april 2013 als een vrijwilligersorganisatie gestart met als doelstelling om mensen te ondersteunen op individuele basis door ervaren vrijwilligers met een zorgachtergrond.

De activiteiten werden door de vrijwilligers uitgevoerd naast hun betaald werk in de zorg.

Na een aarzelende start werd op 1 juli 2014 voor een kleine groep deelnemers dagbesteding georganiseerd in het klooster van de Broeders van Liefde op de Heinsbergerweg in Roermond.

Alle medewerkers werkten nog op vrijwillige basis totdat vanaf 1 januari 2016 de deelnemers voor de dagbesteding geïndiceerd werden voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Roermond.

In 2017 werd ook dagbesteding aangeboden aan inwoners van de overige 6 midden-limburgse gemeenten. De dagbesteding voor de deelnemers werd betaald uit de WMO en met de verkregen financiële middelen wordt de vrijwilligheid vervangen door arbeidsovereenkomsten voor de zorgmedewerkers.

In 2017 zijn ook de eerste deelnemers ondersteund bij het aanvragen van persoonsgebonden budgetten (PGB’s) voor de financiering van de dagbesteding in de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

In de volgende jaren zijn de activiteiten van Huis van Welzijn uitgebreid naar met welzijnszorg in de ochtenduren en meer individuele begeleiding. Ook is het aantal locaties uitgebreid.